SATS INTERNASJONALT – INVITASJON TIL SEMINAR

Har din bedrift produkter og løsninger med et potensial i internasjonale markeder?
Eksport og internasjonalisering kan føre til økt vekst og lønnsomhet, men for å lykkes
er det viktig å kjenne kundene, forstå behovet og utvikle nye forretningsmodeller.

Dato: 31. august (08:30-15:00)
Sted: Scandic Ambassadeur Drammen
For mer informasjon klikk her.

For Program klikk her.

Påmelding klikke her.