Nye kontrakter til Brunvoll på framdriftsanlegg og thrustersystem til linebåter

Brunvoll har signert kontrakter på framdrifts-, manøvrerings- og kontrollsystem til tre
linebåter. Kontraktene er med Vaagland Båtbyggeri AS for en linebåt til rederiet H.P.
Holmeset AS, og med
Tersan Shipyard, Tyrkia for to linebåter til rederiet Ervik Havfiske
AS. Leveransene fra Brunvoll skjer innen Q1 2019. Kontraktene har en samlet verd på ca.
21 MNOK.

Mer her.