Årsmøte i NME. In Norwegian Only!

Tirsdag 20. mars avholdt vi årsmøte i NME. Med 16 firma i salen og 16 fullmakter var det tilsammen 32 stemmer tilstede. Nytt styret ble valgt. Det nye styret består av:
Hilde Risan Kongsberg Maritime, leder
Arne Søllesvik, Stahl-Tranberg
Siri Sanna, Jotun
Roger Kristensen, Restech
Inge Paulsen, Konsulent
Frode Helland-Evebø, Clean Marine, vararepresentant

Vi gratulerer med valget.

Medlemsmøte.
Det ble også avholdt medlemsmøte hvor NMEs nye storsatsing for en Team Norway paviljong på Seatrade Cruise Global Miami 2019 ble presentert. Vi jobber sammen med Cruise Norway som partner, men har også fått stor interesse for Rooms of Norway og GCE Blue Maritime og flere matleverandører. Innovasjon Norge ønsker også å bidra slik at dette kan bli et vellykket samarbeid.   Dette kan bli et meget spennende evenement med “hele” Norge samlet. Det vil komme ut en invitasjon med meget kort svarfrist rett etter påske. Fristen er kort fordi vi har reservert et område som vi må

bestemme oss for om vi tar 13. april.

Arne Corneliussen snakket om geopolitiske utfordringer og hvordan vi som bransje kanskje ikke

vurderer dem godt nok når vi skal inn i et nytt marked. Hans firma, NRCI, har kommet med et meget godt tilbud til NMEs medlemmer på

risikovurderinger.

Ole Hænes fra Innovasjon Norge snakket om satsingen på havrommet og om Asia. Vi fikk et godt innblikk om litt av hva IN tenker om vår næring i fremtiden.

Per Martin Tangaard fra Nor-Shiping fortalte om ny organisasjon og deres planer for messen 2019.

Informasjon møte SMM.
Nina

Hofgaard og Paal Berg informerte om Team Norway paviljongen for SMM i september. Nyttig informasjon for alle våre utstillere.

Vi takker alle for godt oppmøte og konstruktiv dialog.